Τροποποιημένα πρωτόκολλα BLS, Διασωλήνωσης και Αερισμού, εν μέσω COVID 19

Την Τετάρτη 4/11/2020 πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας από μια πλήρως καταρτισμένη και ευαισθητοποιημένη με την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών συνάδελφο του ΕΚΑΒ. Στην σημερινή…

Continue ReadingΤροποποιημένα πρωτόκολλα BLS, Διασωλήνωσης και Αερισμού, εν μέσω COVID 19